Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
98.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
104.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
105.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
106.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
197.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
205.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
210.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
211.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
212.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
213.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
214.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
215.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
216.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
217.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
218.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
219.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
220.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
221.DEMLASgeof.hrSAML
222.Dev - AOSIsrce.hrSAML
223.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
224.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
225.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
226.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
227.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
228.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
229.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
230.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
231.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
232.e-Maticecarnet.hrFWS
233.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
234.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
235.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
236.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
237.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
238.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
239.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
240.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
241.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
242.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
243.e-učenje VuKavuka.hrSAML
244.e.udzbenikSAML
245.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
246.ECTS katalogagr.hrSAML
247.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
248.edu.hr portalcarnet.hrSAML
249.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
250.eduAdresarsrce.hrSAML
251.eduAdresar adminsrce.hrSAML
252.eduKnjižaracarnet.hrSAML
253.Eduplanunist.hrSAML
254.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
255.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
256.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
257.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
258.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
259.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
260.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
261.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
262.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
263.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
264.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
265.Edutorijcarnet.hrSAML
266.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
267.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
268.EFZGIzborniefzg.hrSAML
269.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
270.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
271.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
272.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
273.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
274.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
275.eTURmzos.hrSAML
276.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
277.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
278.F-Ticks websrce.hrSAML
279.FER natprofer.hrSAML
280.FFRI ISVUffri.hrSAML
281.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
282.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
283.FOI Eventsfoi.hrSAML
284.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
285.Fulir DATAirb.hrSAML
286.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
287.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
288.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
289.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
290.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
291.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
292.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
293.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
294.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
295.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
296.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
297.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
298.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
299.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
300.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
301.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
302.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
303.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
304.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
305.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
306.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
307.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
308.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
309.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
310.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
311.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
312.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
313.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
314.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
315.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
316.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
317.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
318.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
319.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
320.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
321.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
322.iLocksrce.hrSAML
323.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
324.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
325.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
326.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
327.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
328.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
329.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
330.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
331.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
332.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
333.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
334.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
335.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
336.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
337.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
338.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
339.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
340.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
341.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
342.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
343.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
344.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
345.Interni web Srcasrce.hrSAML
346.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
347.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
348.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
349.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
350.IRB rezervacijeirb.hrSAML
351.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
352.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
353.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
354.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
355.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
356.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
357.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
358.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
359.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
360.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
361.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
362.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
363.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
364.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
365.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
366.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
367.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
368.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
369.Kolegiosrce.hrSAML
370.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
371.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
372.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
373.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
374.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
375.LimeSurvey2srce.hrSAML
376.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
377.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
378.Loomen integracijecarnet.hrSAML
379.mCARNetcarnet.hrSAML
380.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
381.Meduzacarnet.hrSAML
382.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
383.MefZgPhDmef.hrSAML
384.MefZgSenmef.hrSAML
385.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
386.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
387.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
388.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
389.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
390.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
400.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
471.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
472.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
473.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
474.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
475.Moj CARNetcarnet.hrSAML
476.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
477.Moj oblaksrce.hrSAML
478.Moj oblak sslsrce.hrSAML
479.MojAAI razvojsrce.hrSAML
480.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
481.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
482.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
483.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
484.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
485.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
486.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
487.Mreža e-školecarnet.hrSAML
488.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
489.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
490.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
491.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
492.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
493.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
494.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
495.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
496.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
497.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
498.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
499.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
500.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
501.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
502.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
503.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
504.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
505.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
506.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
507.NCERT wikicarnet.hrSAML
508.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
509.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
510.NISpVUcarnet.hrFWS
511.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
512.NSZ.hrnsz.hrSAML
513.NSZVO Izborinsz.hrSAML
514.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
515.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
516.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
517.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
518.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
519.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
520.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
521.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
522.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
523.PAR Moodlepar.hrSAML
524.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
525.Perseidsffzg.hrSAML
526.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
527.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
528.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
529.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
530.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
531.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
532.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
533.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
534.Praksa - EFRIefri.hrSAML
535.Praksa - EFSTefst.hrSAML
536.Praksa - FKITfkit.hrSAML
537.Praksa - PBFpbf.hrSAML
538.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
539.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
540.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
541.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
542.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
543.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
544.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
545.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
546.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
547.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
548.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
549.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
550.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
551.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
552.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
553.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
554.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
555.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
556.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
557.Prometna učilicacarnet.hrSAML
558.PROPYXpro-mil.hrSAML
559.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
560.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
561.Registar resursa 2srce.hrSAML
562.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
563.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
564.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
565.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
566.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
567.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
568.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
569.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
570.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
571.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
572.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
573.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
574.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
575.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
576.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
577.Riznicacarnet.hrSAML
578.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
579.Scriptrunnercarnet.hrSAML
580.Sigus - wikicarnet.hrSAML
581.Sketchpadcarnet.hrSAML
582.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
583.SOZIT Redminemzos.hrSAML
584.SPEEDirb.hrSAML
585.Spot.oneSAML
586.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
587.Srce DeskNowsrce.hrCAS
588.Srce osTicketsrce.hrCAS
589.SRCE RAsrce.hrSAML
590.Srce VPSsrce.hrSAML
591.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
592.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
593.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
594.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
595.SSP stres testsrce.hrSAML
596.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
597.STEM genijalcisfsb.hrSAML
598.STEM stipendijemzos.hrSAML
599.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
600.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
601.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
602.sup-sandboxsrce.hrSAML
603.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
604.Sustav Puhsrce.hrSAML
605.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
606.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
607.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
608.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
609.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
610.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
611.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
612.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
613.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
614.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
615.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
616.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
617.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
618.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
619.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
620.sys.backupcarnet.hrSAML
621.sys.dnscarnet.hrSAML
622.sys.monitorcarnet.hrSAML
623.sys.portalcarnet.hrSAML
624.Šah uz školusahklube4.hrSAML
625.Šestarirb.hrSAML
626.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
627.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
628.Tempus OPUSunizg.hrSAML
629.Ugovoristucsb.hrSAML
630.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
631.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
632.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
633.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
634.voopIXcarnet.hrSAML
635.VPN - bazepravo.hrSAML
636.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
637.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
638.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
639.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
640.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
641.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
642.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
643.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
644.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
645.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
646.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
647.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
648.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
649.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
650.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
651.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
652.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
653.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
654.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
655.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
656.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
657.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
658.Web FKIT-afkit.hrSAML
659.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
660.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
661.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
662.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
663.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
664.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
665.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
666.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
667.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
668.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
669.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
670.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
671.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
672.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
673.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
674.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
675.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
676.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
677.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
678.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
679.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
680.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
681.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
682.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
683.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
684.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
685.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
686.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
687.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
688.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
689.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
690.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
691.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
692.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
693.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
694.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
695.WebArgosypmfst.hrSAML
696.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
697.WebEd Democarnet.hrSAML
698.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
699.WebMailcarnet.hrFWS
700.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML