Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio MEFOSmefos.hrOIDC
11.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
12.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
13.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
15.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
16.AGR Nastavaagr.hrCAS
17.Alfa kabinetalfa.hrSAML
18.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
19.Anketa@IDIidi.hrSAML
20.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
21.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
22.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
23.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
24.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
25.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
26.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
27.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
28.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
32.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
33.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
37.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
38.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
41.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
42.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
43.Apuri Isvuuniri.hrSAML
44.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
45.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
46.Aspira SEPIaspira.hrCAS
47.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
48.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
49.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
50.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
51.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
52.Baltazarirb.hrSAML
53.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
54.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
55.Baltazar 2023./2024. testbak.hrSAML
56.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
57.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
58.Baza projekataagr.hrCAS
59.Baza projekatapharma.hrCAS
60.Baza projekatafsb.hrCAS
61.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
62.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
63.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
64.Broj studenatasrce.hrSAML
65.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
66.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
67.CARNET aerocarnet.hrSAML
68.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
69.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
70.CARNet Libarcarnet.hrSAML
71.CARNet Loomencarnet.hrSAML
72.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
73.CARNet Remailercarnet.hrSAML
74.CARNet RTcarnet.hrSAML
75.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
76.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
77.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
78.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
79.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
80.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
81.Chat servis za IRBirb.hrSAML
82.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
83.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
84.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
85.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
86.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
87.CRM sustavcarnet.hrFWS
88.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
89.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
90.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
91.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
92.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
93.CroRIS Portalsrce.hrSAML
94.CroRIS Projektisrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
100.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
101.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
102.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
103.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
104.CROSBIirb.hrSAML
105.CROSBI Adminirb.hrSAML
106.CROSBI Frontirb.hrSAML
107.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
108.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
111.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
112.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
113.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
114.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za hrvatski jezikihjj.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
122.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
123.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
124.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
125.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
126.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
127.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
128.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
129.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
130.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
131.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
132.Dabar - Hrvatska zaklada za znanosthrzz.hrSAML
133.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
134.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
135.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
136.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
137.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
138.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
139.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
140.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
141.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
142.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
143.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
144.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
145.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
146.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
147.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
148.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
149.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
150.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
151.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
152.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
153.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
154.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
155.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
156.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
157.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
158.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
167.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
201.Dabar - repozitorij Instituta za istraživanje migracijaimin.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Veleučilišta suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE-a)vsite.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
272.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
273.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
274.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
275.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
276.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
277.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
278.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
279.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
280.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
281.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
282.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
283.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
284.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
285.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
286.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
287.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
288.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
289.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
290.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
291.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
292.DEI 2024 GitLabsrce.hrSAML
293.DEMLASgeof.hrSAML
294.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
295.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
296.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
297.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
298.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
299.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
300.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
301.Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZOsrce.hrSAML
302.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
303.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
304.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
305.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
306.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
307.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
308.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
309.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
310.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
311.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
312.e-Maticecarnet.hrFWS
313.e-platforma za učenjeOIDC
314.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
315.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
316.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
317.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
318.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
319.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
320.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
321.e-učenje VuKavuka.hrSAML
322.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
323.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
324.e.udzbenikSAML
325.ECTS katalogagr.hrSAML
326.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
327.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
328.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
329.eduAdresarsrce.hrSAML
330.eduAdresar adminsrce.hrSAML
331.Eduplanunist.hrSAML
332.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
333.Eduplan OZSunist.hrOIDC
334.EduplanFGAGlama.hrOIDC
335.EduplanHKSunicath.hrOIDC
336.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
337.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
338.Edutorijcarnet.hrSAML
339.EFRI e-referadauniri.hrSAML
340.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
341.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
342.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
343.EFZGIzborniefzg.hrSAML
344.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
345.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
346.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
347.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
348.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
349.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
350.eTURmzos.hrSAML
351.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
352.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
353.F-Ticks websrce.hrSAML
354.FEPA-clientfer.hrOIDC
355.FEPA-web-prodfer.hrOIDC
356.FER natprofer.hrSAML
357.FFRI ISVUuniri.hrSAML
358.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
359.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
360.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
361.FOI BBBfoi.hrOIDC
362.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
363.FOI Eventsfoi.hrSAML
364.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
365.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
366.Fulir DATAirb.hrSAML
367.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
368.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
369.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
370.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
371.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
372.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
373.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
374.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
375.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
376.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
377.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
378.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
379.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
380.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
381.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
382.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
383.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
384.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
385.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
386.Galaxysrce.hrOIDC
387.Galaxy develsrce.hrOIDC
388.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
389.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
390.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
391.GFOS vijećegfos.hrSAML
392.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
393.Gitlab serverunipu.hrSAML
394.Gitlab server 2unipu.hrSAML
395.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
396.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
397.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
398.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
399.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
400.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
401.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
402.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
403.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
404.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
405.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
406.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
407.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
408.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
409.Grafanasrce.hrOIDC
410.GTS sustavasoo.hrSAML
411.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
412.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
413.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
414.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
415.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
416.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
417.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
418.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
419.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
420.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
421.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
422.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
423.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
424.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
425.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
426.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
427.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
428.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
429.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
430.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
431.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
432.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
433.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
434.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
435.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
436.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
437.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
438.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
439.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
440.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
441.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
442.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
443.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
444.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
445.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
446.IRB rezervacijeirb.hrSAML
447.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
448.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
449.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
450.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
451.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
452.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
453.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
454.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
455.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
456.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
457.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
458.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
459.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
460.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
461.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
462.Izvještajni sustav Srcasrce.hrSAML
463.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
464.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
465.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
466.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
467.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
468.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
469.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
470.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
471.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
472.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
473.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
474.Kolegiokolegio.hrSAML
475.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
476.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
477.Konto webunist.hrSAML
478.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
479.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
480.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
481.Learn@FOIfoi.hrCAS
482.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
483.Lex pravospravos.hrSAML
484.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
485.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
486.LimeSurvey2srce.hrSAML
487.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
488.Loomen integracijecarnet.hrSAML
489.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
490.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
491.mCARNetcarnet.hrSAML
492.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
493.Meduzacarnet.hrSAML
494.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
495.MefZgPhDmef.hrSAML
496.MefZgSenmef.hrSAML
497.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
498.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
499.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
505.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
511.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
579.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
580.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
581.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
582.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
583.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
584.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
585.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
586.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
587.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
588.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
589.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
590.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
591.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
592.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
593.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
594.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
595.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
596.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
597.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
598.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
599.MojAAI razvojsrce.hrSAML
600.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
601.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
602.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
603.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
604.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
605.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
606.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
607.moodle_testunipu.hrSAML
608.Mreža e-školecarnet.hrSAML
609.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
610.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
611.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
612.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
613.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
614.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
615.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
616.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
617.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
618.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
619.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
620.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
621.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
622.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
623.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
624.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
625.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
626.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
627.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
628.NISpVUcarnet.hrFWS
629.NSZ.hrnsz.hrSAML
630.NSZVO Izborinsz.hrSAML
631.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
632.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
633.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
634.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
635.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
636.Online prijaveOIDC
637.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
638.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
639.PAR Moodlepar.hrSAML
640.Pfri Isvuuniri.hrSAML
641.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
642.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
643.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
644.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
645.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
646.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
647.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
648.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
649.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
650.Praksa - AGRagr.hrCAS
651.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
652.Praksa - EFSTefst.hrSAML
653.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
654.Praksa - GRFgrf.hrCAS
655.Praksa - PBFpbf.hrSAML
656.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
657.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
658.Praksa - TTFfoi.hrCAS
659.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
660.Praksa FFZGffzg.hrCAS
661.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
662.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
663.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
664.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
665.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
666.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
667.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
668.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
669.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
670.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
671.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
672.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
673.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
674.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
675.Prometna učilicacarnet.hrSAML
676.PROPYXpro-mil.hrSAML
677.Proxy - bazepravo.hrSAML
678.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
679.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
680.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
681.Registar resursasrce.hrSAML
682.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
683.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
684.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
685.Repozitorij dokumenata mikrokvalifikacijealgebra.hrSAML, OIDC
686.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
687.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
688.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
689.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
690.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
691.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
692.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
693.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
694.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
695.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
696.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
697.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
698.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
699.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
700.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
701.Scriptrunnercarnet.hrSAML
702.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
703.Sketchpadcarnet.hrSAML
704.SPEEDirb.hrSAML
705.Spot.oneSAML
706.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
707.Srce osTicketsrce.hrCAS
708.SRCE RAsrce.hrSAML
709.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
710.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
711.SSP stres testsrce.hrSAML
712.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
713.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
714.STEM stipendijemzos.hrSAML
715.Stemi LabOIDC
716.Stručna praksafpz.hrCAS
717.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
718.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
719.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
720.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
721.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
722.sup-sandboxsrce.hrSAML
723.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
724.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
725.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
726.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
727.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML
728.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
729.Sustav Puhsrce.hrSAML
730.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
731.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
732.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
733.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
734.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
735.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
736.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
737.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
738.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
739.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
740.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
741.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
742.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
743.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
744.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
745.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
746.sys.backupcarnet.hrSAML
747.sys.dnscarnet.hrSAML
748.sys.monitorcarnet.hrSAML
749.sys.portalcarnet.hrSAML
750.Šah uz školusahklube4.hrSAML
751.Šestarirb.hrSAML
752.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
753.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
754.Tempus OPUSunizg.hrSAML
755.UFRI ISVUuniri.hrSAML
756.Ugovoristucsb.hrSAML
757.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
758.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
759.Unisport sustavunisport.hrSAML
760.Vidra javni testsrce.hrSAML
761.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
762.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
763.voopIXcarnet.hrSAML
764.VPN - bazepravo.hrSAML
765.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
766.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
767.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
768.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
769.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
770.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
771.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
772.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
773.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
774.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
775.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
776.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
777.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
778.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
779.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
780.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
781.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
782.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
783.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
784.Web aplikacija za izdavanje ugovora o povremenom raduskole.hrSAML
785.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
786.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
787.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
788.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
789.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
790.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
791.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
792.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
793.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
794.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
795.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
796.Web aplikacija za studentske poslove - FSB Zagrebfsb.hrOIDC
797.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
798.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
799.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
800.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
801.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
802.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
803.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
804.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
805.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
806.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
807.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
808.Web Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrOIDC
809.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
810.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
811.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
812.Web FKIT-afkit.hrSAML
813.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
814.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
815.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
816.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
817.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
818.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
819.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
820.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
821.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
822.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
823.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
824.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
825.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
826.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
827.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
828.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
829.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
830.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
831.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
832.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
833.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
834.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
835.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
836.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
837.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
838.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
839.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
840.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
841.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
842.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
843.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
844.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
845.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
846.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
847.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
848.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
849.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
850.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
851.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
852.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
853.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
854.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
855.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
856.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
857.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
858.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
859.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
860.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
861.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
862.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
863.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
864.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
865.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
866.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
867.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
868.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
869.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
870.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
871.WebArgosypmf.hrSAML
872.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
873.WebMailcarnet.hrFWS
874.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
875.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
876.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML