Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio MEFOSmefos.hrOIDC
11.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
12.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
13.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
15.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
16.AGR Nastavaagr.hrCAS
17.Alfa kabinetalfa.hrSAML
18.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
19.Anketa@IDIidi.hrSAML
20.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
21.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
22.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
23.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
24.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
25.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
26.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
27.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
28.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
32.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
33.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
37.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
38.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
41.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
42.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
43.Apuri Isvuuniri.hrSAML
44.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
45.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
46.Aspira SEPIaspira.hrCAS
47.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
48.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
49.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
50.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
51.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
52.Baltazarirb.hrSAML
53.Baltazar - sustav učenja na daljinu (do ak. godine 2022./2023.)bak.hrSAML
54.Baltazar - sustav učenja na daljinu (testni sustav za ak. godinu 2023./2024.)bak.hrSAML
55.Baltazar - sustav učenja na daljinu za 2023./2024.bak.hrSAML
56.Baltazar - sustav učenja na daljinu za 2024./2025.bak.hrSAML
57.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
58.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
59.Baza projekataagr.hrCAS
60.Baza projekatapharma.hrCAS
61.Baza projekatafsb.hrCAS
62.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
63.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
64.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
65.Broj studenatasrce.hrSAML
66.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
67.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
68.CARNET aerocarnet.hrSAML
69.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
70.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
71.CARNet Libarcarnet.hrSAML
72.CARNet Loomencarnet.hrSAML
73.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
74.CARNet Remailercarnet.hrSAML
75.CARNet RTcarnet.hrSAML
76.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
77.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
78.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
79.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
80.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
81.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
82.Chat servis za IRBirb.hrSAML
83.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
84.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
85.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
86.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
87.CRM sustavcarnet.hrFWS
88.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
89.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
90.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
91.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
92.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
93.CroRIS Portalsrce.hrSAML
94.CroRIS Projektisrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
100.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
101.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
102.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
103.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
104.CROSBI Frontirb.hrSAML
105.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
106.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
109.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
110.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
111.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
112.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za hrvatski jezikihjj.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
122.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
123.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
124.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
125.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
126.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
127.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
128.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
129.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
130.Dabar - Hrvatska zaklada za znanosthrzz.hrSAML
131.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
132.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
133.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
134.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
135.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
136.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
137.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
138.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
139.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
140.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
141.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
142.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
143.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
144.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
145.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
146.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
147.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
148.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
149.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
150.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
151.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
152.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
153.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
154.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
155.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
156.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
165.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
199.Dabar - repozitorij Instituta za istraživanje migracijaimin.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE-a)vsite.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
272.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
273.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
274.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
275.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
276.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
277.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
278.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
279.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
280.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
281.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
282.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
283.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
284.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
285.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
286.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
287.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
288.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
289.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
290.DEMLASgeof.hrSAML
291.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
292.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
293.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
294.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
295.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
296.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
297.Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZOsrce.hrSAML
298.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
299.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
300.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
301.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
302.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
303.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
304.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
305.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
306.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
307.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
308.e-Maticecarnet.hrFWS
309.e-platforma za učenjeOIDC
310.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
311.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
312.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
313.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
314.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
315.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
316.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
317.e-učenje VuKavuka.hrSAML
318.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
319.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
320.e.udzbenikSAML
321.ECTS katalogagr.hrSAML
322.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
323.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
324.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
325.eduAdresarsrce.hrSAML
326.eduAdresar adminsrce.hrSAML
327.Eduplanunist.hrSAML
328.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
329.Eduplan OZSunist.hrOIDC
330.EduplanFGAGlama.hrOIDC
331.EduplanHKSunicath.hrOIDC
332.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
333.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
334.Edutorijcarnet.hrSAML
335.EFRI e-referadauniri.hrSAML
336.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
337.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
338.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
339.EFZGIzborniefzg.hrSAML
340.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
341.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
342.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
343.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
344.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
345.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
346.eTURmzos.hrSAML
347.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
348.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
349.F-Ticks websrce.hrSAML
350.FEPA-clientfer.hrOIDC
351.FEPA-web-prodfer.hrOIDC
352.FER natprofer.hrSAML
353.FFRI ISVUuniri.hrSAML
354.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
355.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
356.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
357.FOI BBBfoi.hrOIDC
358.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
359.FOI Eventsfoi.hrSAML
360.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
361.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
362.Fulir DATAirb.hrSAML
363.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
364.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
365.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
366.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
367.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
368.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
369.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
370.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
371.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
372.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
373.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
374.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
375.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
376.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
377.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
378.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
379.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
380.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
381.Galaxysrce.hrOIDC
382.Galaxy develsrce.hrOIDC
383.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
384.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
385.GFOS vijećegfos.hrSAML
386.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
387.Gitlab serverunipu.hrSAML
388.Gitlab server 2unipu.hrSAML
389.GitLab za zajednicu - privremenisrce.hrSAML
390.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
391.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
392.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
393.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
394.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
395.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
396.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
397.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
398.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
399.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
400.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
401.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
402.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
403.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
404.Grafanasrce.hrOIDC
405.GTS sustavasoo.hrSAML
406.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
407.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
408.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
409.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
410.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
411.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
412.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
413.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
414.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
415.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
416.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
417.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
418.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
419.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
420.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
421.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
422.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
423.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
424.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
425.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
426.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
427.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
428.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
429.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
430.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
431.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
432.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
433.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
434.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
435.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
436.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
437.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
438.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
439.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
440.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
441.IRB rezervacijeirb.hrSAML
442.ISeVO Portalsrce.hrSAML
443.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
444.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
445.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
446.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
447.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
448.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
449.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
450.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
451.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
452.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
453.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
454.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
455.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
456.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
457.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
458.Izvještajni sustav Srcasrce.hrSAML
459.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
460.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
461.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
462.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
463.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
464.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
465.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
466.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
467.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
468.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
469.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
470.Kolegiokolegio.hrSAML
471.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
472.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
473.Konto webunist.hrSAML
474.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
475.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
476.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
477.Learn@FOIfoi.hrCAS
478.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
479.Lex pravospravos.hrSAML
480.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
481.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
482.LimeSurvey2srce.hrSAML
483.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
484.Loomen integracijecarnet.hrSAML
485.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
486.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
487.mCARNetcarnet.hrSAML
488.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
489.Meduzacarnet.hrSAML
490.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
491.MefZgPhDmef.hrSAML
492.MefZgSenmef.hrSAML
493.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
494.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
495.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
501.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
508.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
579.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
580.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
581.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
582.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
583.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
584.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
585.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
586.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
587.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
588.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
589.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
590.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
591.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
592.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
593.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
594.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
595.MojAAI razvojsrce.hrSAML
596.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
597.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
598.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
599.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
600.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
601.moodle_testunipu.hrSAML
602.Mreža e-školecarnet.hrSAML
603.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
604.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
605.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
606.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
607.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
608.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
609.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
610.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
611.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
612.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
613.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
614.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
615.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
616.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
617.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
618.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
619.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
620.NISpVUcarnet.hrFWS
621.NSZ.hrnsz.hrSAML
622.NSZVO Izborinsz.hrSAML
623.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
624.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
625.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
626.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
627.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
628.Online prijaveOIDC
629.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
630.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
631.PAR Moodlepar.hrSAML
632.Pfri Isvuuniri.hrSAML
633.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
634.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
635.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
636.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
637.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
638.Poskok Portalsrce.hrSAML
639.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
640.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
641.Praksa - AGRagr.hrCAS
642.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
643.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
644.Praksa - GRFgrf.hrCAS
645.Praksa - PBFpbf.hrSAML
646.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
647.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
648.Praksa - TTFfoi.hrCAS
649.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
650.Praksa FFZGffzg.hrCAS
651.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
652.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
653.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
654.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
655.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
656.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
657.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
658.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
659.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
660.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
661.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
662.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
663.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
664.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
665.Prometna učilicacarnet.hrSAML
666.PROPYXpro-mil.hrSAML
667.Proxy - bazepravo.hrSAML
668.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
669.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
670.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
671.Registar resursasrce.hrSAML
672.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
673.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
674.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
675.Repozitorij dokumenata mikrokvalifikacijealgebra.hrSAML, OIDC
676.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
677.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
678.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
679.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
680.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
681.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
682.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
683.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
684.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
685.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
686.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
687.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
688.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
689.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
690.Scriptrunnercarnet.hrSAML
691.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
692.SPEEDirb.hrSAML
693.Spot.oneSAML
694.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
695.Srce osTicketsrce.hrCAS
696.SRCE RAsrce.hrSAML
697.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
698.SSP stres testsrce.hrSAML
699.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
700.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
701.STEM stipendijemzos.hrSAML
702.Stemi LabOIDC
703.Stručna praksafpz.hrCAS
704.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
705.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
706.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
707.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
708.sup-sandboxsrce.hrSAML
709.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
710.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
711.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
712.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
713.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML
714.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
715.Sustav Puhsrce.hrSAML
716.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
717.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
718.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
719.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
720.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
721.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
722.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
723.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
724.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
725.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
726.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
727.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
728.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
729.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
730.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
731.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
732.sys.backupcarnet.hrSAML
733.sys.dnscarnet.hrSAML
734.sys.monitorcarnet.hrSAML
735.sys.portalcarnet.hrSAML
736.Šah uz školusahklube4.hrSAML
737.Šestarirb.hrSAML
738.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
739.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
740.Tempus OPUSunizg.hrSAML
741.UFRI ISVUuniri.hrSAML
742.Ugovoristucsb.hrSAML
743.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
744.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
745.Unisport sustavunisport.hrSAML
746.Vidra javni testsrce.hrSAML
747.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
748.voopIXcarnet.hrSAML
749.VPN - bazepravo.hrSAML
750.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
751.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
752.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
753.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
754.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
755.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
756.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
757.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
758.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
759.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
760.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
761.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
762.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
763.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
764.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
765.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
766.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
767.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
768.Web aplikacija za izdavanje ugovora o povremenom raduskole.hrSAML
769.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
770.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
771.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
772.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
773.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
774.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
775.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
776.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
777.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
778.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
779.Web aplikacija za studentske poslove - FSB Zagrebfsb.hrOIDC
780.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
781.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
782.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
783.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
784.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
785.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
786.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
787.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
788.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
789.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
790.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
791.Web Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrOIDC
792.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
793.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
794.Web FKIT-afkit.hrSAML
795.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
796.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
797.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
798.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
799.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
800.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
801.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
802.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
803.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
804.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
805.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
806.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
807.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
808.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
809.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
810.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
811.Web sjedište digitalnog repozitorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
812.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
813.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
814.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
815.Web sjedište Sveučilišta obrane i sigurnosti "dr. Franjo Tuđman"sois-ft.hrSAML
816.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
817.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
818.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
819.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
820.Web sjedište za potrebe komunikacije pružatelja usluge prakse i studenata Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
821.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
822.Web stranica Fakulteta primijenjene matematike i informatike u Osijekuunios.hrSAML
823.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
824.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
825.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
826.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
827.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
828.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
829.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
830.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
831.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
832.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
833.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
834.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
835.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
836.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
837.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
838.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
839.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
840.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
841.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
842.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
843.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
844.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
845.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
846.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
847.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
848.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
849.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
850.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
851.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
852.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
853.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
854.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
855.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
856.WebArgosypmf.hrSAML
857.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
858.WebMailcarnet.hrFWS
859.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
860.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML