Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
98.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
104.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
105.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
202.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
203.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
204.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
210.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
211.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
212.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
213.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
214.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
215.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
216.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
217.DEMLASgeof.hrSAML
218.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
219.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
220.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
221.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
222.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
223.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
224.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
225.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
226.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
227.e-Maticecarnet.hrFWS
228.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
229.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
230.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
231.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
232.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
233.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
234.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
235.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
236.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
237.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
238.e-učenje VuKavuka.hrSAML
239.e.udzbenikSAML
240.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
241.ECTS katalogagr.hrSAML
242.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
243.edu.hr portalcarnet.hrSAML
244.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
245.eduAdresarsrce.hrSAML
246.eduAdresar adminsrce.hrSAML
247.eduKnjižaracarnet.hrSAML
248.Eduplanunist.hrSAML
249.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
250.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
251.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
252.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
253.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
254.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
255.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
256.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
257.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
258.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
259.Edutorijcarnet.hrSAML
260.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
261.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
262.EFZGIzborniefzg.hrSAML
263.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
264.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
265.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
266.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
267.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
268.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
269.eTURmzos.hrSAML
270.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
271.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
272.F-Ticks websrce.hrSAML
273.FER natprofer.hrSAML
274.FFRI ISVUffri.hrSAML
275.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSAML
276.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
277.FOI Eventsfoi.hrSAML
278.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
279.Fulir DATAirb.hrSAML
280.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
281.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
282.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
283.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
284.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
285.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
286.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
287.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
288.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
289.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
290.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
291.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
292.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
293.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
294.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
295.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
296.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
297.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
298.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
299.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
300.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
301.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
302.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
303.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
304.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
305.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
306.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
307.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
308.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
309.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
310.iLocksrce.hrSAML
311.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
312.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
313.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
314.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
315.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
316.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
317.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
318.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
319.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
320.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
321.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
322.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
323.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
324.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
325.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
326.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
327.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
328.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
329.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
330.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
331.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
332.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
333.Interni web Srcasrce.hrSAML
334.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
335.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
336.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
337.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
338.IRB rezervacijeirb.hrSAML
339.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
340.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
341.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
342.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
343.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
344.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
345.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
346.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
347.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
348.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
349.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
350.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
351.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
352.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
353.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
354.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
355.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
356.Kolegiosrce.hrSAML
357.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
358.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
359.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
360.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
361.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
362.LimeSurvey2srce.hrSAML
363.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
364.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
365.Loomen integracijecarnet.hrSAML
366.mCARNetcarnet.hrSAML
367.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
368.Meduzacarnet.hrSAML
369.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
370.MefZgPhDmef.hrSAML
371.MefZgSenmef.hrSAML
372.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
373.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
374.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
375.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
376.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
377.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
378.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
379.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
380.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
381.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
382.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
383.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
384.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
385.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
386.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
387.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
388.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
389.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
453.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
454.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
455.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
456.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
457.Moj CARNetcarnet.hrSAML
458.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
459.Moj oblaksrce.hrSAML
460.Moj oblak sslsrce.hrSAML
461.MojAAI razvojsrce.hrSAML
462.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
463.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
464.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
465.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
466.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
467.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
468.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
469.Mreža e-školecarnet.hrSAML
470.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
471.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
472.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
473.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
474.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
475.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
476.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
477.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
478.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
479.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
480.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
481.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
482.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
483.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
484.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
485.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
486.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
487.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
488.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
489.NCERT wikicarnet.hrSAML
490.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
491.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
492.NISpVUcarnet.hrFWS
493.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
494.NSZ.hrnsz.hrSAML
495.NSZVO Izborinsz.hrSAML
496.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
497.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
498.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
499.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
500.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
501.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
502.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
503.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
504.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
505.PAR Moodlepar.hrSAML
506.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
507.Perseidsffzg.hrSAML
508.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
509.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
510.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
511.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
512.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
513.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
514.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
515.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
516.Praksa - EFRIefri.hrSAML
517.Praksa - EFSTefst.hrSAML
518.Praksa - FKITfkit.hrSAML
519.Praksa - PBFpbf.hrSAML
520.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
521.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
522.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
523.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
524.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
525.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
526.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
527.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
528.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
529.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
530.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
531.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
532.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
533.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
534.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
535.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
536.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
537.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
538.Prometna učilicacarnet.hrSAML
539.PROPYXpro-mil.hrSAML
540.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
541.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
542.Registar resursa 2srce.hrSAML
543.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
544.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
545.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
546.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
547.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
548.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
549.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
550.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
551.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
552.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
553.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
554.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
555.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
556.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
557.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
558.Riznicacarnet.hrSAML
559.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
560.Scriptrunnercarnet.hrSAML
561.Sigus - wikicarnet.hrSAML
562.Sketchpadcarnet.hrSAML
563.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
564.SOZIT Redminemzos.hrSAML
565.SPEEDirb.hrSAML
566.Spot.oneSAML
567.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
568.Srce DeskNowsrce.hrCAS
569.Srce osTicketsrce.hrCAS
570.SRCE RAsrce.hrSAML
571.Srce VPSsrce.hrSAML
572.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
573.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
574.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
575.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
576.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
577.STEM genijalcisfsb.hrSAML
578.STEM stipendijemzos.hrSAML
579.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
580.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
581.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
582.sup-sandboxsrce.hrSAML
583.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
584.Sustav Puhsrce.hrSAML
585.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
586.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
587.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
588.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
589.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
590.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
591.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSAML
592.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
593.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
594.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
595.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
596.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
597.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
598.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
599.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
600.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
601.sys.backupcarnet.hrSAML
602.sys.dnscarnet.hrSAML
603.sys.monitorcarnet.hrSAML
604.sys.portalcarnet.hrSAML
605.Šah uz školusahklube4.hrSAML
606.Šestarirb.hrSAML
607.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
608.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
609.Tempus OPUSunizg.hrSAML
610.Ugovoristucsb.hrSAML
611.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
612.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
613.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
614.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
615.voopIXcarnet.hrSAML
616.VPN - bazepravo.hrSAML
617.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
618.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
619.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
620.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
621.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
622.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
623.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
624.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
625.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
626.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
627.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
628.Web aplikacija za testiranje Shibboleth konfiguracije pod operativnim sustavom CentOS 7srce.hrSAML
629.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
630.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
631.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
632.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
633.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
634.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
635.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
636.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
637.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
638.Web FKIT-afkit.hrSAML
639.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
640.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
641.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
642.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
643.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
644.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
645.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
646.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
647.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
648.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
649.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
650.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
651.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
652.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
653.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
654.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
655.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
656.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
657.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
658.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
659.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
660.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
661.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
662.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
663.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
664.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
665.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
666.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
667.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
668.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
669.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
670.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
671.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
672.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
673.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
674.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
675.WebArgosypmfst.hrSAML
676.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
677.WebEd Democarnet.hrSAML
678.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
679.WebMailcarnet.hrFWS
680.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML