Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
16.AlumniMEFSTmefst.hrOIDC
17.Anketa@IDIidi.hrSAML
18.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
19.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
20.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
21.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
22.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
23.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
24.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
25.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
26.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
27.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
31.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
32.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
36.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
37.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
40.Apuri Isvuuniri.hrSAML
41.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
42.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
43.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
46.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
47.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
48.Baltazarirb.hrSAML
49.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
50.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
51.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
52.Baza projekataagr.hrCAS
53.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
54.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
55.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
56.Broj studenatasrce.hrSAML
57.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
58.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
59.CARNET aerocarnet.hrSAML
60.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
61.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
62.CARNet Libarcarnet.hrSAML
63.CARNet Loomencarnet.hrSAML
64.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
65.CARNet Remailercarnet.hrSAML
66.CARNet RTcarnet.hrSAML
67.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
68.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
69.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
70.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
71.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
72.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
73.Chat servis za IRBirb.hrSAML
74.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
75.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
76.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
77.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
78.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
79.CRM sustavcarnet.hrFWS
80.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
81.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
82.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
83.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
84.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
85.CroRIS Portalsrce.hrSAML
86.CroRIS Projektisrce.hrSAML
87.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
88.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
89.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
90.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
92.CROSBIirb.hrSAML
93.CROSBI Adminirb.hrSAML
94.CROSBI Frontirb.hrSAML
95.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
96.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
97.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
98.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
99.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
100.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
101.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
102.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
103.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
104.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
105.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
106.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
108.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
110.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
114.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
115.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
116.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
117.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
118.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
119.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
120.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
121.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
122.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
123.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
124.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
125.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
126.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
127.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
128.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
129.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
130.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
131.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
132.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
133.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
134.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
135.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
136.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
137.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
138.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
139.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
140.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
141.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
142.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
143.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
152.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
258.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
259.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
260.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
261.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
262.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
263.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
264.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
265.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
266.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
267.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
268.DEMLASgeof.hrSAML
269.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
270.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
271.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
272.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
273.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
274.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML, OIDC
275.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
276.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
277.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
278.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
279.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
280.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
281.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
282.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
283.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
284.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
285.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
286.e-Maticecarnet.hrFWS
287.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
288.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
289.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
290.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
291.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
292.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
293.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
294.e-učenje VuKavuka.hrSAML
295.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
296.e.udzbenikSAML
297.ECTS katalogagr.hrSAML
298.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
299.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
300.eduAdresarsrce.hrSAML
301.eduAdresar adminsrce.hrSAML
302.Eduplanunist.hrSAML
303.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
304.EduplanHKSunicath.hrOIDC
305.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
306.EduPlanPFRijekauniri.hrSAML
307.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
308.Edutorijcarnet.hrSAML
309.EFRI e-referadaefri.hrSAML
310.EFRI ISVURIefri.hrSAML
311.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
312.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
313.EFZGIzborniefzg.hrSAML
314.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
315.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
316.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
317.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
318.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
319.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
320.eTURmzos.hrSAML
321.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
322.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
323.F-Ticks websrce.hrSAML
324.FEPA-clientfer.hrOIDC
325.FER natprofer.hrSAML
326.FFRI ISVUuniri.hrSAML
327.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
328.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
329.FOI Eventsfoi.hrSAML
330.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
331.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
332.Fulir DATAirb.hrSAML
333.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
334.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
335.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
336.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
337.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
338.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
339.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
340.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
341.G Suite za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeihjj.hrSAML
342.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
343.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
344.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
345.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
346.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
347.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
348.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
349.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
350.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
351.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
352.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
353.Galaxy develsrce.hrOIDC
354.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
355.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
356.GFOS vijećegfos.hrSAML
357.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
358.Gitlab serverunipu.hrSAML
359.Gitlab server 2unipu.hrSAML, OIDC
360.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
361.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
362.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
363.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
364.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
365.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
366.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
367.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
368.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
369.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
370.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
371.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
372.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
373.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
374.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
375.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
376.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
377.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
378.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
379.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
380.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
381.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
382.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
383.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
384.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
385.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
386.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
387.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
388.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
389.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
390.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
391.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
392.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
393.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
394.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
395.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
396.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
397.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
398.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
399.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
400.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
401.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
402.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
403.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
404.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
405.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
406.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
407.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
408.IRB rezervacijeirb.hrSAML
409.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
410.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
411.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
412.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
413.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
414.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
415.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
416.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
417.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
418.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
419.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
420.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
421.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
422.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
423.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
424.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
425.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
426.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
427.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
428.JupyterLab devel servisisrce.hrSAML, OIDC
429.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
430.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
431.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
432.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
433.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
434.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
435.Kolegiosrce.hrSAML
436.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
437.Konto webunist.hrSAML
438.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
439.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
440.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
441.Learn@FOIfoi.hrCAS
442.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
443.Lex pravospravos.hrSAML
444.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
445.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
446.LimeSurvey2srce.hrSAML
447.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
448.Loomen integracijecarnet.hrSAML
449.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
450.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
451.mCARNetcarnet.hrSAML
452.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
453.Meduzacarnet.hrSAML
454.MefZgPhDmef.hrSAML
455.MefZgSenmef.hrSAML
456.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
457.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
458.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
464.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
469.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
551.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
552.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
553.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
554.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
555.MojAAI razvojsrce.hrSAML
556.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
557.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
558.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
559.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
560.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
561.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
562.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
563.moodle_testunipu.hrSAML
564.Mreža e-školecarnet.hrSAML
565.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
566.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
567.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
568.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
569.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
570.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
571.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
572.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
573.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
574.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
575.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
576.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
577.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
578.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
579.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
580.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
581.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
582.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
583.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
584.NISpVUcarnet.hrFWS
585.NSZ.hrnsz.hrSAML
586.NSZVO Izborinsz.hrSAML
587.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
588.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
589.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
590.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
591.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
592.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
593.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
594.PAR Moodlepar.hrSAML
595.Pfri Isvuuniri.hrSAML
596.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
597.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
598.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
599.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
600.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
601.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
602.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
603.Praksa - AGRagr.hrCAS
604.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
605.Praksa - EFSTefst.hrSAML
606.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
607.Praksa - GRFgrf.hrCAS
608.Praksa - PBFpbf.hrSAML
609.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
610.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
611.Praksa - TTFfoi.hrCAS
612.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
613.Praksa FFZGffzg.hrCAS
614.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
615.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
616.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
617.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
618.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
619.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
620.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
621.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
622.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
623.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
624.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
625.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
626.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
627.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
628.Prometna učilicacarnet.hrSAML
629.PROPYXpro-mil.hrSAML
630.Proxy - bazepravo.hrSAML
631.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
632.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
633.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
634.Registar resursasrce.hrSAML
635.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
636.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
637.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
638.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
639.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
640.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
641.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
642.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
643.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
644.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
645.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
646.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
647.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
648.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
649.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
650.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
651.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
652.Scriptrunnercarnet.hrSAML
653.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
654.Sketchpadcarnet.hrSAML
655.SPEEDirb.hrSAML
656.Spot.oneSAML
657.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
658.Srce osTicketsrce.hrCAS
659.SRCE RAsrce.hrSAML
660.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
661.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
662.SSP stres testsrce.hrSAML
663.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
664.STEM stipendijemzos.hrSAML
665.Stemi LabOIDC
666.Stručna praksafpz.hrCAS
667.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
668.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
669.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
670.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
671.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
672.sup-sandboxsrce.hrSAML
673.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
674.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
675.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
676.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
677.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
678.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
679.Sustav Puhsrce.hrSAML
680.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
681.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
682.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
683.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
684.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
685.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
686.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
687.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
688.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
689.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
690.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
691.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
692.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
693.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
694.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
695.sys.backupcarnet.hrSAML
696.sys.dnscarnet.hrSAML
697.sys.monitorcarnet.hrSAML
698.sys.portalcarnet.hrSAML
699.Šah uz školusahklube4.hrSAML
700.Šestarirb.hrSAML
701.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
702.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
703.Tempus OPUSunizg.hrSAML
704.UFRI ISVUuniri.hrSAML
705.Ugovoristucsb.hrSAML
706.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
707.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
708.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
709.voopIXcarnet.hrSAML
710.VPN - bazepravo.hrSAML
711.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
712.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
713.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
714.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
715.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
716.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
717.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
718.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
719.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
720.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
721.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
722.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
723.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
724.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
725.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
726.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
727.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
728.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
729.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
730.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
731.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
732.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
733.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
734.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
735.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
736.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
737.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
738.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
739.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
740.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
741.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
742.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
743.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
744.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
745.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
746.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
747.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
748.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
749.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
750.Web FKIT-afkit.hrSAML
751.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
752.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
753.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
754.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
755.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
756.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
757.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
758.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
759.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
760.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
761.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
762.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
763.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
764.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
765.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
766.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
767.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
768.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
769.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
770.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
771.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
772.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
773.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
774.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
775.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
776.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
777.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
778.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
779.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
780.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
781.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
782.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
783.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
784.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
785.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
786.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
787.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
788.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
789.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
790.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
791.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
792.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
793.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
794.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
795.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
796.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
797.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
798.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
799.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
800.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
801.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
802.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
803.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
804.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
805.WebArgosypmf.hrSAML
806.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
807.WebMailcarnet.hrFWS
808.Wiki Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hrSAML
809.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
810.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML