Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baza doktoranada OBAD


Opis resursa:

  • Baza doktoranada UNIZG-a OBAD

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://doktorski.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/online-baza-doktoranada-obad/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/online-baza-doktoranada-obad/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnInicijalni podaci o korisniku
givenNameInicijalni podaci o korisniku
hrEduPersonOIBIdentifikacija doktoranda koji ima aai login na više ustanova
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationIdentifikacija doktoranda koji ima aai login na više ustanova
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija doktoranda koji ima aai login na više ustanova
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija doktoranda koji ima aai login na više ustanova
mailInicijalni podaci o korisniku
snInicijalni podaci o korisniku
uidIdentifikacija doktoranda koji ima aai login na više ustanova

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Centar informatičke podrške CIP-a; E-mail: cip@fer.hrNatrag na popis