Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normi


Opis resursa:

  • Web-aplikacija digitalnog repozitorija HZN-a za pristup, pretraživanje i pregled hrvatskih normi

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Hrvatski zavod za norme

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.hzn.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://repozitorij.hzn.hr/hr/1/Uvjeti+kori%C5%A1tenja

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcparametar koji određuje osnovna prava korištenja
givenNameprikaz na zaštitnom vodenom žigu korisnika
hrEduOrgOIBpodatak koji se radi prepoznatljivosti veže uz oznaku matične ustanove
hrEduOrgUniqueNumberpodatak koji se koristi za prepoznavanje u slučaju da ne postoji OIB ustanove
hrEduPersonAffiliationpodatak služi za dodijelu prava pristupa unutar grupe
hrEduPersonHomeOrgparametar koji određuje osnovna prava korištenja
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailmogućnost pretplate na newsletter
snprikaz na zaštitnom vodenom žigu korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: repozitorij@hzn.hrNatrag na popis