Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Istarskog veleučilišta


Opis resursa:

  • Web stranica Istarskog Veleučilišta - sustav za upravljanje sadržajem

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.iv.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Pikot; E-mail: vpikot@iv.hrNatrag na popis