Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Sveučilište Libertas


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu libertas.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Libertas međunarodno sveučilište

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/libertas.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgAutorizacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationRazdvajanje korisnika u različite grupe ovisno o povezanosti s ustanovom
hrEduPersonUniqueIDAutentikacija korisnika
uidAutentikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: IT odjel Libertas - IT podrška; E-mail: danijel@libertas.hrNatrag na popis