Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Evidencija nasilja


Opis resursa:

  • Resurs koji omogućava pristup aplikaciji za ispunjavanje obrasca evidencije nasilja u školama za mzo.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://app.mzos.hr/obrasci_v2

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPoruka pozdrava i identifikacija korisnika
hrEduOrgUniqueNumberOznačava za koju ustanovu je ispunjeni obrazac
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
mailSlanje potvrdnog emaila

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vid Kašić; E-mail: vid.kasic@srce.hrNatrag na popis