Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHr


Opis resursa:

  • Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://administracija.aaiedu.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnprikaz imena i prezimena prijavljenog korisnika u aplikaciji
hrEduPersonPersistentIDidentifikator korisnika u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailslanje emailova vezanih uz radnje poduzete u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Benčić; E-mail: mbencic@srce.hrNatrag na popis