Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

WeaPay - digitalni studentski novčanik


Opis resursa:

  • WeaPay usluga digitalnog studentskog novčanika upotrebljava ovaj resurs u svrhu provođenja zakonom propisane obaveze autentifikacije korisnika platnih usluga, odnosno dodjeljivanja punih prava korištenja svih funkcionalnosti usluge korisnicima koji su na taj način potvrdili vlastiti identitet.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • WEA Systems d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://weapay.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://weapay.hr/WeaPay_PP_02112021.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
hrEduPersonDateOfBirthAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
hrEduPersonExpireDateAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
hrEduPersonGenderAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
hrEduPersonOIBAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
hrEduPersonPrimaryAffiliationAplikacija ovaj atribut koristi za omogućavanje dodatnih, studentima posebno prilagođenih funkcionalnosti i potrošačkih pogodnosti.
jpegPhotoAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
mailAplikacija ovaj atribut koristi za dostavljanje korisničkih obavijesti, zatim uputa i poveznice za obnavljanje pristupa usluzi (reaktivaciju usluge) u slučaju gubitka PIN-a, gubitka ili krađe mobilnog uređaja i sl.
oAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
snAplikacija ovaj atribut koristi za provjeru vjerodostojnosti korisničkog identiteta, a koju je dužna provoditi sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička podrška; E-mail: podrska@weapay.hrNatrag na popis