Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

FKIT e-Referada


Opis resursa:

  • Web administracija za upravljanje i slanje zahtjeva e-referade.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://fkit.e-fakultet.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPotrebno za indentifikaciju studenta
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberPotrebno za indentifikaciju studenta
mailAlternativan način komunikacije sa studentom

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Renato Poljak; E-mail: renato@oxygen-tech.comNatrag na popis