Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržaje


Opis resursa:

  • Aplikacije za pregled i preuzimanje digitalnih obrazovnih sadržaja.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Profil Klett d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://auth.izzi.digital

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcIdentifikacija ustanove korisnika
givenNamePersonalizacija usluge
hrEduOrgMailKontaktiranje ustanove
hrEduOrgMemberIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgOIBIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgTypeIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgUniqueNumberIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduPersonAcademicStatusPersonalizacija usluge
hrEduPersonAffiliationPersonalizacija usluge
hrEduPersonDateOfBirthPersonalizacija usluge
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationPersonalizacija usluge
hrEduPersonRolePersonalizacija usluge
hrEduPersonStaffCategoryPersonalizacija usluge
hrEduPersonTitlePersonalizacija usluge
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
lIdentifikacija ustanove korisnika
mailIdentifikacija i obavještavanje korisnika
mobileIdentifikacija i obavještavanje korisnika
oIdentifikacija ustanove korisnika
snPersonalizacija usluge
uidIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška; E-mail: team@izzi.digitalNatrag na popis