Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovniku


Opis resursa:

  • Autorizacija korisnika na intraweb stranicu Sveučilišta u Dubrovniku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Dubrovniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://lapis.unidu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime korisnika
hrEduPersonAffiliationVeza kojom eventualno možemo dodijeliti prava
hrEduPersonPrimaryAffiliationTemeljna primarna veza između osobe i matične ustanove kojom dajemo pravo pristupa
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailmail korisnika
uidkorisničko ime

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihi Bilas; E-mail: tihi.bilas@unidu.hrNatrag na popis