Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Filozofskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Glavni web Filozofskog fakulteta u Splitu, Sveučilišta u Splitu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.ffst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.ffst.unist.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.ffst.unist.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika
givenNamePrikaz imena
hrEduPersonOIBIdentifikacija osobe
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija osobe
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija osobe
mailSlužbena adresa korisnika za slanje pretplaćenih obavijesti
snPrikaz prezimena korisnika
uidIdentifikacija osobe

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Filozofski fakultet u Splitu; E-mail: webmaster@ffst.hrNatrag na popis