Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli


Opis resursa:

  • Pristup google aplikacijama putem AAI identiteta članova Sveučilišta u Puli

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.google.com/a/unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgG-Suite racuni
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationG-Suite: razlikovanje studentskih racuna
hrEduPersonUniqueIDG-Suite racuni
uidG-Suite racuni

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Branko Velimirović; E-mail: bvelimir@unipu.hrNatrag na popis