Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice Sveučilišta u Osijeku


Opis resursa:

  • Pristup CMS-u Sveučilišta u Osijeku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.unios.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIspis u sučelju kako bi korisnik znao da je prijavljen. Za ulogu urednika u CMS-u koji rade objave služi za ispis autora objave
givenNameIspis u sučelju kako bi korisnik znao da je prijavljen. Za ulogu urednika u CMS-u koji rade objave služi za ispis autora objave
hrEduPersonAffiliationSluži za pristup vrstama sadržaja u ovisnosti povezanosti s ustanovom.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSluži za slanje poruka korisniku u vezi računa na CMS-u sveučilišta. Također služi kao rezervni login u sustav ako ne radi AAI prijava i slanje linka za oporavak lozinke.
snIspis u sučelju kako bi korisnik znao da je prijavljen. Za ulogu urednika u CMS-u koji rade objave služi za ispis autora objave

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Albert Oswald; E-mail: oswald@unios.hrNatrag na popis