Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Hrvatski iseljenički tisak


Opis resursa:

  • U repozitoriju će se pohranjivati digitalizirane publikacije koje su povezane s hrvatskim iseljeništvom, bilo tematski, bilo da su autori, urednici i/ili izdavači hrvatski iseljenici. U sklopu projekta Hrvatski iseljenički tisak koji se provodi kao institucijski projekt na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za sada je digitalizirano 12 knjiga (nakon što su prikupljene sve potrebne dozvole povezane s autorskim pravom). Osim što se digitaliziraju publikacije, u sklopu projekta se izrađuju bibliografije publikacija hrvatskih iseljenika. Za sada postoje četiri bibliografije s ukupno više od 500 zapisa. Te bibliografije obuhvaćaju samo područje Australije i Novoga Zelanda, a predviđa se puno veći broj publikacija u drugim državama. Sve te publikacije potencijalna su građa koja bi se mogla pohranjivati u repozitoriju. Od vrsta građe za sada, osim knjiga, imamo i nekoliko naslova novina pa bi bilo korisno kad bi se i ta vrsta građe mogla pohranjivati (riječ je trenutno o četiri naslova u više brojeva s kraja 19. i početka 20. stoljeća). Uz publikacije digitalizirane u sklopu ovog projekta, repozitorij će prihvaćati i digitalizirane publikacije iz drugih izvora koje odgovaraju tematskom opsegu i udovoljavaju osnovnim kriterijima (tehničke čitljivosti i pribavljenih prava za objavu). Brigu o repozitoriju preuzima Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, uz podršku Knjižnice Filozofskog fakulteta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://hit.repozitorij.ffzg.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se pri pretrazi autorovih radova pohranjenih na repozitoriju
displayNameKoristi se kada je potrebno prikazati ime i prezime bez posebnih znakova radi načina prikaza koji ih ne odobrava
givenNameKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduOrgMailKoristi se kao pomoćna email adresa za kontakt
hrEduPersonOIBKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja ili unosa radova
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationKoristi se kod utvrđivanja uloga na repozitoriju, student, djelatnik i sl
hrEduPersonUniqueIDAutentifikacija u sustavu dabar
hrEduPersonUniqueNumberKoristi se kao dodatni metapodatak prilikom pretraživanja vlastitih radova
mailKoristi se za ispunjavanje nužnog email polja pri kreiranju lokalnih Drupal korisničkih računa
oKoristi se kod određivanja prava korisnika na institucijskim repozitorijima njihovih ustanova
ouKoristi se kod određivanja prava korisnika na pojedinačnim repozitorijima njihovih ustanova
snKoristi se kao metapodatak o pohranitelju prilikom samoarhiviranja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Hebrang Grgić; E-mail: ihgrgic@ffzg.hrNatrag na popis