Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište za potrebe komunikacije pružatelja usluge prakse i studenata Građevinskog fakulteta


Opis resursa:

  • Web sjedište putem kojega pružatelji usluge (poslodavci) objavljuju oglase za stručnu praksu na koje se studenti prijavljuju. Sjedište služi za povezivanje pružatelja usluga i studenata u svrhu stručne prakse.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.grad.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika
givenNamePrikaz imena i prezimena korisnika
hrEduPersonOIBIdentifikacija osobe
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje obavijesti korisniku
snPrikaz imena i prezimena korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Kroflin; E-mail: kresimir@ekorre.hrNatrag na popis