Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za administraciju prijava studijskih programa


Opis resursa:

  • Administracijsko sučelje za centralnu prijavu za studijske programe

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://admin.studij.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.studij.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Minea Antolić; E-mail: minea.antolic@azvo.hrNatrag na popis