Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gateway


Opis resursa:

  • vostupanjska autentikacija demo aplikacija s drugim stupnjem SMS OTP AAI@EduHr Gateway

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registar.aaiedu.hr/mfa-demo

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.aaiedu.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aaiedu.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Podaci nedostaju.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dubravko Penezic; E-mail: dpenezic@srce.hrNatrag na popis