Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godini


Opis resursa:

  • Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godini.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://arhiva-2022.loomen.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://arhiva-2022.loomen.carnet.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://arhiva-2022.loomen.carnet.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
givenNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
hrEduOrgUniqueNumberAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonHomeOrgAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonOIBAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonPersistentIDIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonRoleAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
mailKomunikacija sa korisnikom
oAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
snOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNET Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis