Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

 • Stranica trenutno omogućava uvid u upisne listove i ocjene te automatizirani izračun školarine.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://indeks.riteh.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Damir Arbula; E-mail: damir.arbula@riteh.hr



Natrag na popis