Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

MefZgPhD


Opis resursa:

  • Internetske stranice studenata poslijediplomskih studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://phd.mef.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://phd.mef.hr/home/help

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonGender
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ljiljana Brkić; E-mail: ljiljana.brkic@fer.hrNatrag na popis