Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija baza projekata EFZG


Opis resursa:

  • Web-aplikacija baza projekata EFZG koja omogućuje pristup, pretraživanje i pohranu projekata

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://projekti.efzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationSluži za dodjeljivanje uloge i kontrolu pristupa aplikaciji (sprema se u podatkovnu bazu)
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nikola Garafolić; E-mail: ngarafol@foi.hrNatrag na popis