Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Spot.one


Opis resursa:

  • Aplikacija za studentske poslove

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Bayer d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://local.spot-one/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://local.spot-one/info

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://local.spot-one/privacy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Alen Mestrov; E-mail: alen@entg.coNatrag na popis