Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Pravnog fakulteta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Glavni web Pravnog fakulteta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.pravo.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Odjel za informatičku tehnologiju; E-mail: it-team@pravo.hrNatrag na popis