Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Arhiva AAI@EduHr web sjedišta


Opis resursa:

 • Skup različitih web aplikacija za administraciju i pregled podataka o sustavu AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.aaiedu.hr/faq.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dubravko Vončina; E-mail: dubravko.voncina@srce.hrNatrag na popis