Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnosti


Opis resursa:

  • Aplikacija za planiranje, normiranje i određivanje financirajna znanstvene djelatnosti za Filozofski fakutt u Splitu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://znak.ffst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamezbog identifikacije korisnika unutar aplikacije i izrade izvještaja za korisnike
hrEduPersonOIBzbog identifikacije korisnika unutar aplikacije i izrade izvještaja za korisnike
hrEduPersonPrimaryAffiliationraspoznavanje korisnika unutar aplikacije zbog prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailzbog identifikacije korisnika unutar aplikacije i izrade izvještaja za korisnike
snzbog identifikacije korisnika unutar aplikacije i izrade izvještaja za korisnike

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Mijač; E-mail: nino.mijac@dbtouch.comNatrag na popis