Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e.udzbenik


Opis resursa:

  • Podrška korištenju udžbenika iz informatike - digitalni sadržaji i web aplikacije za učitelje i učenike

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Udžbenik.hr d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e.udzbenik.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://e.udzbenik.hr/upute.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://e.udzbenik.hr/privacy_policy.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • dc
  • givenName
  • hrEduOrgMail
  • hrEduOrgMember
  • hrEduOrgOIB
  • hrEduOrgType
  • hrEduOrgUniqueNumber
  • hrEduPersonAcademicStatus
  • hrEduPersonAffiliation
  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonProffesionalStatus
  • hrEduPersonRole
  • hrEduPersonStaffCategory
  • hrEduPersonStudentCategory
  • hrEduPersonTitle
  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • mail
  • o
  • ou
  • sn
  • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vinkoslav Galešev; E-mail: vgalesev@bug.hrNatrag na popis