Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut ou
Naziv atributaOrganizacijska jedinica
LDAP nazivou
OpisNaziv organizacijske jedinice kojoj pripada osoba (sukladno unutarnjem ustroju matične ustanove).
Dozvoljene vrijednostiNema posebnog šifrarnika.
PrimjerSektor za informacijske sustave i aplikacije
PorijekloorgPerson
Kategorijaopcionalan
Mogući broj vrijednostin
Natrag na popis