Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
15.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
16.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
17.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
18.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
19.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
21.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
22.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
23.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
24.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
25.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
26.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
27.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
28.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
29.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
31.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
32.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
33.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
34.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
35.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
36.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
37.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
38.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
39.Baltazarirb.hrSAML
40.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
41.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
42.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
43.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
44.Broj studenatasrce.hrSAML
45.CAP AAIsrce.hrSAML
46.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
47.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
48.CARNet Libarcarnet.hrSAML
49.CARNet LMScarnet.hrSAML
50.CARNet Loomencarnet.hrSAML
51.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
52.CARNet Loomen2carnet.hrSAML
53.CARNet Loomen3carnet.hrSAML
54.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
55.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
56.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
57.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
58.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
59.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
60.CARNet Razvojni MOOCcarnet.hrSAML
61.CARNet Remailercarnet.hrSAML
62.CARNet RTcarnet.hrSAML
63.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
64.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
65.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
66.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
67.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
68.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
69.CIP-Webtvz.hrSAML
70.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
71.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
72.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
73.CRM sustavcarnet.hrFWS
74.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
75.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
76.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
77.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
78.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
79.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
80.CROSBIirb.hrSAML
81.CROSBI Adminirb.hrSAML
82.CROSBI Frontirb.hrSAML
83.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
84.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
85.CUC webcarnet.hrSAML
86.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
87.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
88.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
89.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
90.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
91.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
92.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
93.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
94.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
95.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
96.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
97.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
98.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
99.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
100.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
101.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
102.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
103.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
104.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
105.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
106.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
107.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
108.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
109.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
110.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
111.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
112.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
113.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
114.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
115.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
116.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
117.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
118.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
119.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
120.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
121.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
122.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
123.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
215.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
223.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
224.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
225.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
226.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
227.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
228.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
229.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
230.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
231.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
232.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
233.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
234.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
235.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
236.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
237.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
238.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
239.DEMLASgeof.hrSAML
240.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
241.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
242.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
243.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
244.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
245.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
246.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
247.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
248.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
249.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
250.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
251.e-Maticecarnet.hrFWS
252.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
253.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
254.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
255.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
256.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
257.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
258.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
259.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
260.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
261.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
262.e-učenje VuKavuka.hrSAML
263.e.udzbenikSAML
264.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
265.ECTS katalogagr.hrSAML
266.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
267.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
268.edu.hr portalcarnet.hrSAML
269.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
270.eduAdresarsrce.hrSAML
271.eduAdresar adminsrce.hrSAML
272.eduKnjižaracarnet.hrSAML
273.Eduplanunist.hrSAML
274.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
275.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
276.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
277.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
278.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
279.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
280.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
281.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
282.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
283.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
284.Edutorijcarnet.hrSAML
285.EFRI ISVURIefri.hrSAML
286.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
287.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
288.EFZGIzborniefzg.hrSAML
289.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
290.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
291.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
292.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
293.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
294.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
295.eTURmzos.hrSAML
296.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
297.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
298.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
299.F-Ticks websrce.hrSAML
300.FER natprofer.hrSAML
301.FFRI ISVUffri.hrSAML
302.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
303.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
304.FOI Eventsfoi.hrSAML
305.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
306.Fulir DATAirb.hrSAML
307.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
308.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
309.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
310.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
311.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
312.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
313.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
314.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
315.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
316.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
317.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
318.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
319.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
320.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
321.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
322.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
323.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
324.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
325.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
326.Gitlab serverunipu.hrSAML
327.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
328.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
329.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
330.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
331.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
332.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
333.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
334.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
335.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
336.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
337.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
338.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
339.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
340.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
341.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
342.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
343.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
344.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
345.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
346.Hrčak administratorsko sučelje - as1unizg.hrSAML
347.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
348.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
349.iLocksrce.hrSAML
350.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
351.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
352.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
353.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
354.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
355.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
356.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
357.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
358.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
359.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
360.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
361.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
362.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
363.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
364.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
365.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
366.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
367.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
368.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
369.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
370.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
371.Interni web Srcasrce.hrSAML
372.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
373.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
374.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
375.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
376.IRB rezervacijeirb.hrSAML
377.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
378.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
379.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
380.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
381.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
382.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
383.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
384.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
385.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
386.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
387.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
388.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
389.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML
390.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
391.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
392.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
393.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
394.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
395.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
396.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
397.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
398.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
399.Kolegiosrce.hrSAML
400.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
401.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
402.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
403.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
404.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
405.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
406.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
407.LimeSurvey2srce.hrSAML
408.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
409.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
410.Loomen integracijecarnet.hrSAML
411.mCARNetcarnet.hrSAML
412.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
413.Meduzacarnet.hrSAML
414.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
415.MefZgPhDmef.hrSAML
416.MefZgSenmef.hrSAML
417.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
418.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
419.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
420.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
421.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
432.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
509.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
510.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
511.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
512.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
513.Moj CARNetcarnet.hrSAML
514.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
515.Moj oblaksrce.hrSAML
516.Moj oblak sslsrce.hrSAML
517.MojAAI razvojsrce.hrSAML
518.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
519.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
520.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
521.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
522.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
523.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
524.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
525.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
526.moodle_testunipu.hrSAML
527.Mreža e-školecarnet.hrSAML
528.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
529.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
530.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
531.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
532.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
533.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
534.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
535.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
536.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
537.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
538.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
539.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
540.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
541.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
542.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
543.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
544.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
545.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
546.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
547.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
548.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
549.NISpVUcarnet.hrFWS
550.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
551.NSZ.hrnsz.hrSAML
552.NSZVO Izborinsz.hrSAML
553.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
554.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
555.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
556.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
557.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
558.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
559.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
560.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
561.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
562.PAR Moodlepar.hrSAML
563.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
564.Pfri Isvupfri.hrSAML
565.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
566.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
567.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
568.Politehnika Pula - wwwiv.hrSAML
569.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
570.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
571.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
572.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
573.Praksa - EFRIefri.hrSAML
574.Praksa - EFSTefst.hrSAML
575.Praksa - FKITfkit.hrSAML
576.Praksa - PBFpbf.hrSAML
577.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
578.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
579.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
580.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
581.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
582.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
583.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
584.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
585.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
586.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
587.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
588.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
589.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
590.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
591.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
592.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
593.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
594.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
595.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
596.Prometna učilicacarnet.hrSAML
597.PROPYXpro-mil.hrSAML
598.Proxy - bazepravo.hrSAML
599.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
600.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
601.Registar resursasrce.hrSAML
602.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
603.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
604.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
605.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
606.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
607.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
608.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
609.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
610.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
611.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
612.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
613.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
614.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
615.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
616.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
617.Riznicacarnet.hrSAML
618.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
619.Scriptrunnercarnet.hrSAML
620.Sketchpadcarnet.hrSAML
621.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
622.SOZIT Redminemzos.hrSAML
623.SPEEDirb.hrSAML
624.Spot.oneSAML
625.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
626.Srce osTicketsrce.hrCAS
627.SRCE RAsrce.hrSAML
628.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
629.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
630.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
631.SSP stres testsrce.hrSAML
632.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
633.STEM genijalcisfsb.hrSAML
634.STEM stipendijemzos.hrSAML
635.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
636.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
637.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
638.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
639.sup-sandboxsrce.hrSAML
640.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
641.Sustav Puhsrce.hrSAML
642.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
643.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
644.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
645.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
646.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
647.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
648.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
649.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
650.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
651.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
652.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
653.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
654.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
655.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
656.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
657.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
658.sys.backupcarnet.hrSAML
659.sys.dnscarnet.hrSAML
660.sys.monitorcarnet.hrSAML
661.sys.portalcarnet.hrSAML
662.Šah uz školusahklube4.hrSAML
663.Šestarirb.hrSAML
664.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
665.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
666.Tempus OPUSunizg.hrSAML
667.UFRI ISVUuniri.hrSAML
668.Ugovoristucsb.hrSAML
669.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
670.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
671.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
672.voopIXcarnet.hrSAML
673.VPN - bazepravo.hrSAML
674.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
675.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
676.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
677.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
678.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
679.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
680.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
681.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
682.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
683.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
684.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
685.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
686.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
687.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
688.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
689.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
690.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
691.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
692.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
693.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
694.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
695.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
696.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
697.Web FKIT-afkit.hrSAML
698.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
699.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
700.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
701.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
702.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
703.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
704.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
705.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
706.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
707.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
708.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
709.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
710.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
711.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
712.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
713.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
714.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
715.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
716.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
717.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
718.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
719.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
720.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
721.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
722.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
723.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
724.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
725.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
726.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
727.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
728.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
729.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
730.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
731.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
732.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
733.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
734.WebArgosypmfst.hrSAML
735.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
736.WebEd Democarnet.hrSAML
737.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
738.WebMailcarnet.hrFWS
739.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML