Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Događanja/Webinari

Održan AAI@EduHr webinar o višestupanjskoj autentikaciji (MFA)

Tim usluge Srca AAI@EduHr nastavlja s održavanjem webinara vezanih uz sustav AAI@EduHr. Webinar pod nazivom "Višestupanjska autentikacija (MFA) u sustavu AAI@EduHr" održan je u četvrtak, 15. travnja 2021. s početkom u 13 sati putem adrese https://connect.srce.hr/aaiedu 

Webinar je bio prenošen i na YouTube-u na adresi https://youtu.be/erP5Rr-iPJo

Održan drugi po redu AAI@EduHr webinar OpenID Connect

Želeći Vam približiti sustav AAI@EduHr, pojasniti eventualne nejasnoće oko njegovog korištenja, te predstaviti novosti u sustavu, nastavili smo s održavanjem webinara vezanih uz sustav AAI@EduHr. Sljedeći webinar održan je u četvrtak, 18. ožujka 2021. s početkom u 13 sati putem adrese https://connect.srce.hr/aaiedu

Webinar je prenošen i na YouTube-u na adresi https://youtu.be/rdk-JFF3r3I

3. Dan AAI@EduHr, 26. studenoga 2014.

Sa željom da na jednom mjestu okupimo predstavnike svih matičnih ustanova i davatelja usluga, ali i sve one koji žele doznati više o sustavu AAI@EduHr i mogućnostima njegova korištenja, i ove smo godine organizirali Dan AAI@EduHr - jednodnevno događanje kojem je cilj potaknuti razmjenu znanja i iskustava vezanih uz razvoj i korištenje sustava AAI@EduHr. Treći po redu dan AAI@EduHr održan je u srijedu, 26. studenog 2014. u zgradi Srca, Josipa Marohnića 5, Zagreb s početkom u 11:00 sati.

4. Dan AAI@EduHr, 25. studenoga 2015.

Sa željom da na jednom mjestu okupimo predstavnike svih matičnih ustanova i davatelja usluga, ali i sve one koji žele doznati više o sustavu AAI@EduHr i mogućnostima njegova korištenja, i ove smo godine organizirali Dan AAI@EduHr - jednodnevno događanje kojem je cilj potaknuti razmjenu znanja i iskustava vezanih uz razvoj i korištenje sustava AAI@EduHr. Četvrti po redu dan AAI@EduHr održan je u srijedu, 25. studenog 2015. u zgradi Srca, Josipa Marohnića 5, Zagreb s početkom u 10:00 sati.

2. Dan AAI@EduHr, 18. prosinca 2013.

Sa željom da na jednom mjestu okupimo predstavnike svih matičnih ustanova i davatelja usluga, ali i sve one koji žele doznati više o sustavu AAI@EduHr i mogućnostima njegova korištenja, i ove smo godine organizirali Dan AAI@EduHr - jednodnevno događanje kojem je cilj potaknuti razmjenu znanja i iskustava vezanih uz razvoj i korištenje sustava AAI@EduHr. Drugi po redu dan AAI@EduHr održan je u srijedu, 18. prosinca 2013. u zgradi Srca, Josipa Marohnića 5, Zagreb s početkom u 11:00 sati.

Dan AAI@EduHr, 5 prosinca 2012.

Sa željom da na jednom mjestu okupimo predstavnike svih matičnih ustanova i davatelja usluga, ali i sve one koji žele doznati više o sustavu AAI@EduHr i mogućnostima njegova korištenja, po prvi puta smo organizirali Dan AAI@EduHr - jednodnevno događanje kojem je cilj potaknuti razmjenu znanja i iskustava vezanih uz razvoj i korištenje sustava AAI@EduHr. Prvi dan AAI@EduHr održan je u srijedu, 5. prosinca 2012. u zgradi Srca, Josipa Marohnića 5, Zagreb s početkom u 11:00 sati.