Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Usluge pristupa mreži

U ovu kategoriju spadaju usluge koje koriste RADIUS protokol. Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv uslugeVlasnik usluge
1.CARNet interni RADIUS Zagrebcarnet.hr
2.CARNet, eduroam - PulaFreeAir i e-Otocicarnet.hr
3.DUO.CARNetcarnet.hr
4.E-dnevnik wificarnet.hr
5.eduroam - ERFerf.hr
6.eduroam - Sveučilište u Rijeciuniri.hr
7.eduroam - Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijecipfri.hr
8.eduroam - Sveučilište u Zadruunizd.hr
9.Eduroam ekonomskog fakulteta u Splituefst.hr
10.eduroam Šumarskog fakultetasumfak.hr
11.eduroam usluga Sveučilišne knjižnice Rijekasvkri.hr
12.eduroam usluga Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuagr.hr
13.eduroam usluga bežičnog spajanja Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebuvef.hr
14.eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hr
15.eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebuefzg.hr
16.eduroam usluga Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hr
17.eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebufer.hr
18.eduroam usluga Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitufesb.hr
19.eduroam usluga Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitugradst.hr
20.eduroam usluga Fakulteta hrvatskih studijahrstud.hr
21.eduroam usluga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hr
22.eduroam usluga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebufpz.hr
23.eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebufsb.hr
24.eduroam usluga Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hr
25.eduroam usluga Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatijafthm.hr
26.eduroam usluga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hr
27.eduroam usluga Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hr
28.eduroam usluga Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeciffri.hr
29.eduroam usluga Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugfv.hr
30.eduroam usluga Institut prometa i veza u Zagrebipv-zg.hr
31.eduroam usluga Instituta Ruđer Boškovićirb.hr
32.eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hr
33.eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu radaimi.hr
34.eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.kbf.hr
35.eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitukbf-st.hr
36.eduroam usluga Kineziološkog fakultetakif.hr
37.eduroam usluga Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hr
38.eduroam usluga Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hr
39.eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hr
40.eduroam usluga Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijecimedri.hr
41.eduroam usluga Mediteranskog instituta za istraživanje životamedils.hr
42.eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitupmfst.hr
43.eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitupmfst.hr
44.eduroam usluga Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hr
45.eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPARstampar.hr
46.eduroam usluga Odjela za matematiku, Sveučilišta u Osijekuunios.hr
47.eduroam usluga Pravnog fakulteta u Splitupravst.hr
48.eduroam usluga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebupmf.hr
49.eduroam usluga Rektorata Svučilišta u Zagrebu u sastavu UNIZG-WLANunizg.hr
50.eduroam usluga Stomatološkog fakultetasfzg.hr
51.eduroam usluga Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hr
52.eduroam usluga Sveučilišta Sjeverunin.hr
53.eduroam usluga Sveučilišta u Puliunipu.hr
54.eduroam usluga Sveučilišta u Splituunist.hr
55.eduroam usluga Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hr
56.eduroam usluga ustanove Politehnika Pula visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnostiiv.hr
57.eduroam usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hr
58.eduroam usluga Veleučilišta u Karlovcuvuka.hr
59.eduroam usluga Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hr
60.eduroam usluga Veleučilišta u Šibenikuvus.hr
61.eduroam usluga Veleučilište Velika Goricavvg.hr
62.eduroam usluga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Viroviticivsmti.hr
63.eduroam usluga Visoke škole za sigurnostvss.hr
64.eduroam usluga Visokog evanđeoskog teološkog učilištaevtos.hr
65.eduroam usluga Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hr
66.eduroam wi-fi Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebuffrz.hr
67.eduroam wi-fi Medicinskog fakulteta u Splitumefst.hr
68.eduroam WIFI Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hr
69.eduroam za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hr
70.eduroam za Studentski centar u Slavonskom Brodustucsb.hr
71.eduroam-Srednjoškolski đački dom u Zadruskole.hr
72.eduroam, wifi usluga Pravnog fakulteta Rijekapravri.hr
73.Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, eduroamffst.hr
74.Mobile CARNetcarnet.hr
75.MZOS - pristupna točka za eduroammzos.hr
76.O2CARNetcarnet.hr
77.OkCARNetcarnet.hr
78.Pristup mreži iz Studentskog doma 'Ante Starčević', Zagrebsczg.hr
79.Pristup mreži iz Studentskog doma 'Stjepan Radić', Zagrebsczg.hr
80.Pristup mreži iz Studentskog doma 2 Varaždinscvz.hr
81.Pristup mreži iz Studentskog doma Cvjetno naselje, Zagrebsczg.hr
82.Pristup mreži iz Studentskog doma Đakovodjkbf.hr
83.Pristup mreži iz Studentskog doma Lašćina, Zagrebsczg.hr
84.Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 1, Osijekstucos.hr
85.Pristup mreži iz Studentskog doma Osijek 2, Osijekstucos.hr
86.Pristup mreži iz Studentskog doma Rijekascri.hr
87.Pristup mreži iz Studentskog doma Splitscst.hr
88.Pristup mreži iz Studentskog doma Varaždinscvz.hr
89.Radius za Eduroam wireless kampusa Sveucilista u Splitucarnet.hr
90.Srce, hosting radiusa za eduroam uslugusrce.hr
91.Stick2CARNetcarnet.hr
92.StuDOM usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hr
93.Sveučilište u Dubrovniku - eduroamunidu.hr
94.Tele2CARNetcarnet.hr
95.Usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebufoi.hr
96.Usluga bežičnog spajanja na internet Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hr
97.Usluga bežičnog spajanja na Internet Metalurškog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebusimet.hr
98.Usluga bežičnog spajanja na Internet Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hr
99.Usluga eduroam Studentskog centra u Osijekustucos.hr
100.Usluga udomljavanja RADIUS poslužitelja za usluge ustanova članica AAI@EduHrsrce.hr
101.XCARNet / 3DCARNetcarnet.hr