Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Spot.one


Opis resursa:

 • Aplikacija za studentske poslove

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Bayer d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://local.spot-one/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://local.spot-one/info

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • http://local.spot-one/privacy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • l
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Alen Mestrov; E-mail: alen@entg.coNatrag na popis