Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebu


Opis resursa:

  • Aplikacija za stručnu praksu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.gfv.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije (sprema se u podatkovnu bazu)
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa slanje automatiziranih mailova iz sustava (sprema se u podatkovnu bazu )
snPrikaz prezimena korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije (sprema se u podatkovnu bazu )
uidIdentifikator korisnika se koristi za potencijalnu integraciju aplikacije s vanjskim servisima (sprema se u podatkovnu bazu)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis