Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Studij inženjerstva


Opis resursa:

  • Studij inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://engineering.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnInicijalni podaci
givenNameInicijalni podaci
hrEduPersonOIBIdentifikacija osoba koji ima aai login na više ustanova
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationInicijalni podaci
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija osoba koji ima aai login na više ustanova
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija osoba koji ima aai login na više ustanova
mailInicijalni podaci
snInicijalni podaci
uidIdentifikacija osoba koji ima aai login na više ustanova

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Centar informatičke podrške CIP-a; E-mail: cip@fer.hrNatrag na popis