Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-ja


Opis resursa:

  • Sustav za podnošenje zahtjeva korisnika, odobravanje od strane odgovornih osoba i upravljanje korisnicima CRO NGI-ja.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.cro-ngi.hr/prijava/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.cro-ngi.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
postalAddress
sn
telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Hrvoje Šute; E-mail: hsute@srce.hrNatrag na popis