Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolist


Opis resursa:

  • Web aplikacija pomoću koje se omogućava automatizirani upis u knjižničnu bazu korisnika.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.ukkc.crolib.hr/prijava

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.ukkc.crolib.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameObavezan podatak za registraciju korisnika u knjižničkom informacijskom sustavu. Služi za oslovljavanje korisnika.
hrEduPersonDateOfBirthZa potrebe generiranja zaporke koja se koristi za prodljenje zaduženja
hrEduPersonHomeOrgInformacija o ustanovi davatelju e-identiteta potrebna za provjeru prava upisa korisnika u odabranu knjižnicu
hrEduPersonOIBIdentifikacija osobe za potrebe knjižničnog informacijskog sustava
hrEduPersonPrimaryAffiliationZa provjeru / dodjelu prava koja se mogu razlikovati za studente od onih za ostale grupe korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberJMBAG i JMBG iz navedenog atributa potrebni su za evidenciju / provjeru prava korisnika u knjižničkom informacijskom sustavu
mailZa potrebe kontaktiranja korisnika knjižnice
mobileZa potrebe kontaktiranja korisnika knjižnice.
oInformacija o ustanovi davatelju e-identiteta potrebna za provjeru prava upisa korisnika u odabranu knjižnicu
snObavezan podatak za registraciju korisnika u knjižničkom informacijskom sustavu. Služi za oslovljavanje korisnika.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Katica Rakovac; E-mail: kata@gskos.hrNatrag na popis