Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

eduAdresar admin


Opis resursa:

  • Adresar ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH - Administratorsko sučelje

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduadresar.srce.hr/admin/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://eduadresar.srce.hr/faq/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
facsimileTelephoneNumber
givenName
hrEduPersonCommURI
hrEduPersonExtensionNumber
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
labeledURI
mail
mobile
ou
sn
telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis