Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PMFST-Javna nabava


Opis resursa:

  • Aplikacija za pregled podataka o javnoj nabavi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://Javnanabava.pmfst.hr/Default.aspx

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnime i prezime korisnika za prikaz logiranja u aplikaciju.
dcId ustanove za sustav logiranja.
givenNameIme za prikaz u aplikaciji.
hrEduOrgMailslanje pošte i logiranje uz pomoć AAI sustava.
hrEduOrgMemberpripadnost odjelu za dozvole rada u aplikaciji.
hrEduPersonAffiliationpripadajuća povezanost za dozvole rada u aplikaciji.
hrEduPersonGenderspol radi naziva
hrEduPersonRoleUloga osobe za dozvole rada u aplikaciji.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailmail za slanje pošte
onaziv ustanove za prikaz
ouOU
snPrezime za prikaz u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivica Andrun; E-mail: iandrun@pmfst.hrNatrag na popis