Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Learn@FOI


Opis resursa:

  • Portal za e-učenje Fakulteta organizacije i informatike

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://learn.foi.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije (sprema se u podatkovnu bazu)
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPrikaz emaila korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije te za slanje notifikacija i mailova (sprema se u podatkovnu bazu)
snPrikaz prezimena korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije (sprema se u podatkovnu bazu)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis