Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Portal za CARNet sistem inženjere


Opis resursa:

  • Portal za CARNetove sistem inženjere

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://sistemac.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://sistemac.carnet.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ljubomir Hrboka; E-mail: ljubomir.hrboka@carnet.hrNatrag na popis