Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFZG - Sustav za anketiranje


Opis resursa:

  • Sustav za provođenje anketa

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ankete.efzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis