Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni servisi Srca


Opis resursa:

  • Interni servisi Srca koji nisu dio središnjeg portala

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://intwww.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNamePersonalizacija aplikacije
givenNamePersonalizacija aplikacije
hrEduPersonExtensionNumberPersonalizacija aplikacije
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija ustanove
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutorizacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija korisnika
mailU svrhu komunikacije
snPersonalizacija aplikacije
telephoneNumberPersonalizacija aplikacije

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Vedriš; E-mail: mladen.vedris@srce.hrNatrag na popis