Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne prakse


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja će na razini Veleučilišta voditeljima stručne prakse i mentorima dozvoliti lakše praćenje izvedbe predmeta Stručne prakse.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Lavoslav Ružička'

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.vevu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKontaktiranje korisnika i prikaz u aplikaciji
hrEduPersonAcademicStatusPrikaz u aplikaciji
hrEduPersonExpireDateOdređivanje prava pristupa
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationOdređivanje prava pristupa (autorizacija) korisnika
hrEduPersonProffesionalStatusPrikaz u aplikaciji
hrEduPersonRoleAutorizacija unutar aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailKontaktiranje korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vlatko; E-mail: wladisha@gmail.comNatrag na popis