Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija Asistent Školske knjige


Opis resursa:

  • Aplikacija koja pomaže nastavnicima u vođenju nastave

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Školska knjiga, d.d.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://asistent.skolskaknjiga.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Luka Vranješ; E-mail: luka.vranjes@3topia.hrNatrag na popis