Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


Opis resursa:

 • Informacijski sustav visokih učilšta (ISVU) prilagođen potrebama Građevinskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://isvuri.gradri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Anđela Horvat; E-mail: andela.horvat@uniri.hr
 • Naziv kontakta: Nilda Zelenika; E-mail: nilda.zelenika@uniri.hrNatrag na popis