Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Sveučilište Sjever


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu unin.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Sjever

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/unin.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Levanić; E-mail: davor.levanic@unin.hrNatrag na popis