Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Sveučilište Sjever


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu unin.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Sjever

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://gmail.unin.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.unin.hr/2015/01/koristenje-gmail-aplikacije-za-unin-mail-android-iphone-ipad/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Erik Deban; E-mail: edeban@unin.hrNatrag na popis