Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

SRCE RA


Opis resursa:

  • Javno sučelje putem kojeg korisnici podnose zahtjev za certifikatom.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ra.srce.hr/pki/pub/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
homePostalAddress
homeTelephoneNumber
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
ou
postalAddress
postalCode
sn
street
telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: hrvoje sute; E-mail: hsute@srce.hrNatrag na popis