Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • G Suite za domenu vef.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/vef.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://intranet.vef.hr/ict/gsuite/upute.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://intranet.vef.hr/ict/gsuite/gdpr.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Poletto; E-mail: marko.poletto@vef.hrNatrag na popis