Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeni


Opis resursa:

  • CMS web Ekonomskog fakulteta u Rijeci na domeni Sveučilišta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.efri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.efri.uniri.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
ou
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Domagoj Vukas; E-mail: domagoj.vukas@uniri.hrNatrag na popis