Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Stomatološkog fakulteta


Opis resursa:

  • Službene web stranice Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.sfzg.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.sfzg.unizg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Webmaster SFZG-a; E-mail: webmaster@sfzg.hrNatrag na popis